Publikációk

Kiemelt publikációk:


Nogel Mónika: Tévhitek a szakértői minőségbiztosítás fogalma kapcsán - Minőségbiztosítás-e az igazságügyi szakértők törvényben előírt értékelése? Jogi Fórum, 2019  https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1029

Nogel Mónika: Az Egészségbiztosítási Alap táppénzes trendjei Magyarországon 1997 és 2017 között. Orvosi Hetilap. Volume 160. 2019

Nogel Mónika: Az igazságügyi szakértői vélemények hiteltérdemlősége a büntetőeljárásban.  Doktori (PhD) értekezés. Pécs, 2018. https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18019

Nogel Mónika: Az egészségbiztosítási jog alapjai. Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr 2018

Nogel Mónika: A hazai szakértői minőségbiztosítás rendszerének vázlata és annak jelentősége a büntetőeljárásban, MAGYAR JOG 2018/3. 

Nogel Mónika: Táppénztendenciák és táppénzvisszaélések büntetőjogi aspektusai. Med et Jur 2018. 9. évfolyam 2. szám, 14-18. old

Nogel Mónika:  A szakértőjelöltekre vonatkozó szabályozás minőségbiztosítási szempontú vizsgálata. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 65:(9) pp. 105-114. (2017)

Kovács Gábor - Nogel Mónika: Activity of Forensic Experts and Quality Assurance in Hungary, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 277: pp. 257-258. (2017)

Kovács Gábor, Nogel Mónika: Comparative Analisys of the Legal Regulation of Forensic Experts in Europe. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 277: pp. 81-82. (2017)

Kovács Gábor- Nogel Mónika: Criminalization of HIV transmission in comparative perspective, Medicine and Law, A36:(2) pp. 237-238. (2017)

Nogel Mónika: A bizonyítékokon alapuló ellátás és az egészségügyi minőségbiztosítás kapcsolata. Megjelent itt: Med et Jur egészségügyi jogi folyóirat, 8/2.szám, pp. 20-26, (2017)

Nogel Mónika: A szakértői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alapfogalmai, JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1: pp. 115-133. (2017)

Kovács-Nogel-Fáskerty: EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS JOGI KÉZIKÖNYV, Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2017.

Kovács-Nogel-Fáskerty: Az egészségügyi és szociális jog tankönyve, Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2017.

Nogel Mónika: Egészségügyi területen működő szakértőjelöltek jogi státusza az új szakértői törvény alapján MED ET JUR 7:(2) pp. 16-21. (2016)

Nogel Mónika: A szakértőjelöltek státuszának minőségbiztosítási szempontú vizsgálata, ÜGYÉSZEK LAPJA 3-4: pp. 15-22. (2016)

Kovács Gábor - Nogel Mónika: Forensic experts and expert testimony in criminal procedure - comparative study, Poster presented on 2016 Symposium of the International Academy of Legal Medicine in Venice (Veneto) (2016)

Nogel Mónika - Kovács Gábor: Accreditation of forensic DNA testing laboratories in countries of the Visegrad Group. In: Secretariat of the EAFS2015 Conference (szerk.) 7th European Academy of Forensic Science Conference, Abstract Book. Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2015.09.06-2015.09.11. Prága: European Academy of Forensic Science, 2015. p. 643. (ISBN:978-80-260-8659-8)

Nogel Mónika - Kovács Gábor: Comparative analysis of the legal regulation of forensic experts. In: Secretariat of the EAFS2015 Conference (szerk.) 7th European Academy of Forensic Science Conference, Abstract Book. Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2015.09.06-2015.09.11. Prága: European Academy of Forensic Science, 2015. p. 758. (ISBN:978-80-260-8659-8)

Kovács Gábor - Nagy Klára -Nogel Mónika: Accreditation of forensic laboratories as a part of the "European Forensic Science 2020" concept. In: Keller Éva (szerk.) AAP 2015 Programme and Abstract Book: 24th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia. 60 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.07.01-2015.07.03. Budapest: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda,2015. pp. 41-42. (ISBN:978-963-12-2807-6)

Pádár Zsolt - Nogel Mónika - Kovács Gábor: Accreditation of forensic laboratories as a part of the "European Forensic Science 2020" concept in countries of the Visegrad Group FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES 6:(1) pp. 412-413. (2015)

Nogel Mónika: A HIV-vírussal való megfertőzés büntetőjogi vonatkozásai. MED ET JUR 5:(4) pp. 15-19. (2015) (ISBN 2061-6619)

Nogel Mónika: Minőségbiztosítás az igazságügyi szakértői tevékenység területén. In: Szijártó György Ágoston (szerk.). IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2015.: Abstract. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2015.05.14-2015.05.15. (Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, p. 65.

Dr Nogel Mónika: Designer drogok - új trendek a kábítószerpiacon, új kihívások a bűnüldözésben. Az előadás elhangozott a ,,Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai" c. nemzetközi tudományos konferencián, Pécs, 2015.06.25. (2015)

Nogel Mónika: Limits of forensic science in proving cause-effect relationship in ,,HIV criminal cases" In: Secretariat of the EAFS2015 Conference (szerk.) 7th European Academy of Forensic Science Conference, Abstract Book. Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2015.09.06-2015.09.11. Prága: European Academy of Forensic Science, 2015. p. 723. (ISBN:978-80-260-8659-8)

Nogel Mónika: Activity of forensic experts and quality assurance - Hungarian overview. In: Secretariat of the EAFS2015 Conference (szerk.). 7th European Academy of Forensic Science Conference, Abstract Book. Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2015.09.06-2015.09.11. Prága: European Academy of Forensic Science, 2015. p. 642. (ISBN:978-80-260-8659-8)

Pádár Zsolt - Nogel Mónika - Kovács Gábor: Accreditation of forensic laboratories as a part of the ,,European Forensic Science 2020" concept in V4 countries. In: 26th Congress of the International Society for Forensic Genetics. Konferencia helye, ideje: Krakkó, Lengyelország, 2015.08.31-2015.09.05. Krakow: International Society for Forensic Genetics, 2015. p. 342. (ISBN:978-83-942760-1-0)

Kovács Gábor - Nogel Mónika: THE ACCREDITATION OF FORENSIC LABORATORIES AS A COMPONENT OF REALIZING THE EUROPEAN FORENSIC SCIENCE 2020 CONCEPT EUROPEAN POLICE SCIENCE AND RESEARCH BULLETIN Summer:(10) pp. 24-27. (2014)

Kovács Gábor - Nogel Mónika: THE OVERVIEW AND LEGAL BACKGROUND OF NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN EUROPEAN COUNTRIES. EUROPEAN POLICE SCIENCE AND RESEARCH BULLETIN 11: pp. 57-59. (2014). Luxemburg: (ISBN 1831-1857)

Nogel Mónika: Igazságügyi szakértői tevékenység akkreditációja Európában. In: Kósa Balázs, Springó Zsolt (szerk.) III. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2014: Absztrakt kötet. 172 p.  Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.04.15-2014.04.17. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat,2014. pp. 102-103. (ISBN:978-963-642-597-5)

Nogel Mónika: Akreditácia poskytovatelov forenznych sluzieb vykonávajúcich laboratórne cinnosti v oblasti molekulárnej genetiky v státoch Vysehradskej skupiny, a jej vyznam vo vytvorení Európskeho priestoru pre forenznú vedu In: Ústav soudního lekarství Praha (szerk.) 4th Czech-Slovak Congress of Forensic Medicine: Abstract book. 60 p.  Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2014.05.15-2014.05.16. Prague: [s.n.], 2014. p.

Nogel Mónika - Kovács Gábor: Statistical analysis and legal background of new psychoactive substances in European countries. In: Ústav soudního lekarství Praha (szerk.) 4th Czech-Slovak Congress of Forensic Medicine: Abstract book. 60 p.  Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2014.05.15-2014.05.16. Prague: [s.n.], 2014. p. 46. (ISBN:978-80-260-6083-3)

Nogel Mónika - Kovács Gábor: Transmission of desease as a crime - criminalization of HIV transmission. In: Ústav soudního lekarství Praha (szerk.) 4th Czech-Slovak Congress of Forensic Medicine: Abstract book. 60 p.  Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 2014.05.15-2014.05.16. Prague: [s.n.], 2014. p. 47. (ISBN:978-80-260-6083-3)

Nogel Mónika: Akkreditáció jelentősége a kriminalisztikai szakértés területén. In: Szegedi Tudományegyetem (szerk.). Alapelvek és Alapjogok Országos Tematikus Konferencia. Büntetőjogi Szekció: Absztrakt füzet. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.06.25 Szeged: SZTE, pp. 14-15.

Nogel Mónika: Designer drogok - büntetőjogi megoldások: Előadás. Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fóruma, Budapest, 2014. 11. 20.

Nogel Mónika: Az ittas járművezetés elkövetésének szakértő általi bizonyítása vonatkozásában bekövetkezett változások az új Büntető Törvénykönyv hatályba lépése után In: Koncz István, Szova Ilona (szerk.) "Együtt a biztosabb tudományos karrierért, a jövőtervezésért": PEME VII. Ph.D. konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.10.11 Budapest: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2013. pp. 36-45. (ISBN:978-963-89915-0-8)

Nogel Mónika: Az ittas járművezetés új tényállásának kritikája: Konferencia előadás : Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak 5. Országos Fóruma, Budapest, 2013. november 21.

Nogel Mónika, Roncz Diána, Magyar Áron, Szili-Kis Ádám, Szigeti Judit, Török-Darai Richárd, Kemenesi Attila: A jogos védelem problematikája a magyar büntetőjogban. In: Keserű Barna Arnold (szerk.) Quot capita, tot sententiae. 243 p.  Győr: Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium, 2010. pp. 45-81. 1. köt., A Batthyány Lajos Szakkollégium Tanulmánykötete

Nogel Mónika: Criminalization of HIV transmission in comparative perspective: Előadás. Elhangzott az ELTE TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 számú Kultúrák Közötti Párbeszéd c. kutatásának nyitókonferenciáján, Budapest, 2010.11.24

Nogel Mónika: Ha az orvos (mű)hibás...: Orvos büntetőjogi felelőssége foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért. In: Nagy Rita, Nogel Mónika (szerk.). Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium Évkönyve 2007-2009. 153 p., Győr: Universitas-Győr Kht., 2009. pp. 1-30.