Díjazás
Kérjen árajánlatot a Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken! 

Az ügyvédi munkadíj minden esetben az ügyféllel, az ügy ismeretében történő megállapodás tárgya. A munkadíj az ügy összetettségéhez és munkaidőigényéhez igazodik. 

Személyes konzultáció: Személyes konzultációra előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. Megbízási szerződés hiányában a konzultáció díja: br. 20.000,- Ft. 

Az előzetesen megbeszélt személyes konzultáció előzetes lemondásának elmaradása esetén a konzultációs díj fele felszámításra kerül.


Az ügyvédi megbízás díja az alábbiak szerint, vagy az alábbiak vegyes alkalmazásával alakulhat ki:


Fix díj: Az adott ügyet egy meghatározott munkadíj ellenében vállaljuk el. Pl. egyszerűbb megítélésű ügyek, felszólító levelek, eseti jogi tanácsadás. Minimum díj: br. 20.000,- Ft.

Százalékban meghatározott munkadíj: Az adott ügy értékének meghatározott százaléka az ügyvédi munkadíj Pl: okiratszerkesztés. Minimum díj: nettó 50.000,- Ft.

Óradíj: Az adott ügyre, ügyfélre szánt, és elvégzett munkaórák alapján számlázzuk ki az ügyvédi munkadíjat. Minden esetben előre tájékoztatjuk ügyfelünket az ügyre fordított idő várható mértékéről. Az eltöltött munkaórákat teljesítmény kimutatáson rögzítjük, melyet a számlához csatolunk. Minimális óradíj: nettó 20.000,- Ft/óra.

Egyedi díjazás: Egyedi díjat állapítunk meg, amennyiben az adott ügy összetettsége, vagy jellege ezt kívánja meg. Büntetőügyek és polgári perek esetében minden esetben egyedi díjazást alkalmazunk, esetenként lépcsőzetes konstrukcióban. (Ebben az esetben a megbízási díj több részből tevődik össze, amelyek az eljárás elkülöníthető szakaszaihoz kapcsolódnak. ) Minimum díj: nettó 50.000,- Ft.


Tárgyalási díj: munkadíjhoz kapcsolódó, megbeszélésen, kihallgatáson, tárgyaláson való megjelenés eseti díja, mely alkalmanként kerül meghatározásra (Budapesten minimum 15.000,- Ft maximum 50.000,- Ft/alkalom, Budapesten kívül minimum 20.000,-Ft, maximum 70.000,- Ft/alkalom)

Havi átalány díj: Üzleti ügyfelek, társadalmi szervezetek, költségvetési szervek folyamatos ügyellátása esetén javasolt egy havi általányt meghatározni, amely komplex, együttesen kialakított felatatellátást foglal magába. Minimum díj: nettó 100.000,- Ft/hónap (6 hónapon túli együttműködés esetén a megbízási díj megegyezés kérdése).

Sikerdíj: Egyes ügytípusokban elképzelhető sikerdíj kikötése, ami az eljárás eredményességéhez kötődik, így csak utólag esedékes. A sikerdíj mértéke természetesen magasabb összeg, büntetőügyben fix díj, egyéb ügytípusban az ügyérték bizonyos százaléka. Ebben az esetben is feltétele azonban a megbízás elvállalásának egy meghatározott összegű munkadíj megfizetése, valamint a felmerülő költségeknek (illetékek, eljárási díjak, részkiadások) előre történő megfizetése. Kizárólag sikerdíjazásos ügyeket nem vállalunk. 


AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJ NEM FOGLALJA MAGÁBAN

1. megbízó terhére a bíróság által esetlegesen megítélt perköltséget,

2. dokumentum kikérés költségeit, másolási költségeket

3. a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő díját

4. megbízott szakértő költségeit, amennyiben ez szükséges

5. cégkivonat, tulajdoni lap költségét

6. igazgatási szolgáltatások díját, illetéket

7. az üggyel kapcsolatban felmerült egyéb ügyvédi készkiadásokat.

Az ezen fejezet alatt felsorolt díjtételek a megbízóra áthárításra kerülnek, akként, hogy az ügyvéd felhívására az ügyfél köteles azokat megelőlegezni, illetve a megjelölt hatóság/bíróság felé megfizetni a megjelölt határidőben. Minden esetben, a Budapesten kívüli, belföldön történő feladatellátás esetén, az ügy díján felül, a Budapest határ és a feladat helyszíne(i) között utazási költség kerül felszámításra. Amennyiben Budapesten kívüli utazás ideje oda-vissza meghaladja az 1-1 órát, úgy az útidőre 10.000,- Ft/óra díj kerül felszámításra az útiköltségen felül.

A díjfizetés ütemezése a megbízási szerződésben rögzítésre kerül. 100.000,- Ft-t meghaladó munkadíj esetén részletfizetésre is van lehetőség.