Ügyféltájékoztató

Ügyféltájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az ügyvédi irodával történő kapcsolattartás elődleges módja a személyes konzultáció. Az Iroda nyitvatartási ideje a ,,Kapcsolat" fül alatt érhető el.

Személyes konzultációra kizárólag előzetes egyeztetés alapján van mód, az Irodában ügyelet nem működik.

Telefonos időpontfoglalás hétköznaponként a 061 951 01 88-as számon 9:00 - 16:30 között lehetséges. A konzultációs időpontok biztosítása elsősorban az ügy prioritásától másrészt munkaszervezési optimalizációs elveken múlik. 

Tájékoztatjuk, hogy a postai küldemények átvétele szerdai illetve csütörtöki napokon történik, a hivatalos levelekről Ügyfeleinket a lehető leghamarabb - átlagosan 1-2 munkanap - tájékoztatjuk.

Az elektronikus levelek megválaszolása beérkezés és sürgősségi prioritások sorrendjében történik. Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdésének megfelelő megválaszolása - akár annak bonyoultsága vagy terjedelme, akár az Ügyvédi Iroda működési körében felmerült ok (ügytorlódás stb.) miatt - több időt vehet igénybe. Kérjük, vegye tekintetbe, hogy az Irodán kívül eső munkavégzés (tárgyalás, kihallgatás stb.) nem teszi lehetővé az e-mailek állandó nyomonkövetését. 

Telefonon felvilágosítást - leginkább az Önt megillető adat- és titokvédelmi okokból - nem teljesíthetünk. Különösen érdemi ügymegbeszélésre nem alkalmas a másik fél helyzetét és környezetét figyelembe venni nem tudó telefon. A telefonon történő időpont-egyeztetésnek vagy az előre megbeszélt információk visszajelzésének nincs akadálya. A mobiltelefonra érkező hívásokat csak akkor áll módunkban fogadni, ha a helyzet nem zárja ki a telefonálást (leggyakoribb esetek: bírósági tárgyalás, nyomozó hatósági eljárási cselekmény, ügyféllel történő konzultáció). Tekintettel arra, hogy ezen munkavégzési formák a munkaidő legnagyobb részét lefedik - és a beérkező nagy számú hívás visszahívása egyszerűen vállalhatatlan lenne -, a kapcsolatfelvétel legbiztosabb módja a vonalas számon történő időpont-egyeztetés követő személyes találkozás vagy másodlagosan az e-mail. A telefonos kommunikációt kizárja a bizalmas kommunikációt lehetővé nem tévő helyszín is (utca, tömegközlekedési eszköz stb.).


A nyitvatartási időn túli telefonos illetve a közösségi médián keresztül érkezett megkeresések megválaszolására nem vállalunk kötelezettséget.


Kérjük fentiek tudomásul vételét!


Adatkezelési tájékoztató

Időbeli hatály: 2018. május 25-től érvényes.

A Nogel Ügyvédi Iroda kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet ("Rendelet") rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon.

1.Preambulum
Az Nogel Ügyvédi Iroda a www.nogel.hu honlapján információkat, cikkeket, előadásokat tesz közzé az Nogel Ügyvédi Iroda tevékenységéről, és az érdeklődésre számot-tartó jogi hírekről.2. Az Nogel Ügyvédi Iroda adatai, elérhetőségei:


Név: Nogel Ügyvédi Iroda

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre tér 7. ¾

Vezető ügyvéd neve: Dr. Nogel Mónika

Elektronikus levélcím: nogel@nogel.hu


Telefonszám: 06-1-951-0188

3. Önkéntes hozzájárulásA Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

4. Kezelt adatok
4.1. Ajánlatkérés során megadott adatok

Ajánlatkérésre a Honlapon feltüntetett jogi szolgáltatásokra vonatkozóan van lehetőség, melynek során a Felhasználó az adott ajánlatkérési űrlapon feltüntetett személyes adatait adhatja meg saját elhatározásából a Nogel Ügyvédi Iroda részére.


4.2 Elektronikus levélcímek felhasználása

A Nogel Ügyvédi Iroda kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az 5. pontban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a Nogel Ügyvédi Iroda által nyújtott szolgáltatások (pl. ajánlatkérés) igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

5. Hírlevél

A Honlapon a Nogel Ügyvédi Iroda lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével bármely Érintett elektronikus levelet kap és így nyomon követheti a Honlapon megtalálható szakcikkeket, híreket, nem szükséges keresgélni az oldalon.Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az Érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található "Leiratkozás" linkre történő kattintással vagy a Nogel Ügyvédi Iroda részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy postai úton). Ebben az esetben a Nogel Ügyvédi Iroda további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

6. Technikai adatok, cookie
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Nogel Ügyvédi Iroda fér hozzá.A Nogel Ügyvédi Iroda, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt

7. Adatkezelés célja

A Nogel Ügyvédi Iroda a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, - adott esetben - a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli.Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése.A Nogel Ügyvédi Iroda a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Nogel Ügyvédi Iroda az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet ("Rendelet") 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.


A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

9. Érintett jogai

9.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférésről

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

  • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
  • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
  • adatforrás megjelölése.


Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.


9.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jogFelhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.


9.3 Adatkezelés korlátozáshoz való jog


Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a- Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

  • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.


Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.4 Törléshez való jog


A Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: 1) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 2) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;3) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, 4) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, 5) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;6) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


A Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges 1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 2) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 3) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 4) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


9.5 Adathordozhatósághoz való jog


Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott "saját" adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)


Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

  • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
  • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.


Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.


9.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.Felhasználó tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.


9.7 Kérelem teljesítésének határideje


Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 9. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.


11. Adatvédelmi incidensek kezelése


Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén - kivéve, azt az esetet, amikor az incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.


12. Egyéb rendelkezések

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.


Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.